Friday, October 2, 2015

  Nếu chỉ đơn giản bạn muốn server có thể gửi mail ra bên ngoài thì có thể sử dụng ứng dụng sendmail. Sau khi cài đặt và cấu hình xong thì bạn có thể sử dụng hàm mail() của PHP để gửi mail.
  Đầu tiên bạn cần chỉnh lại hostname và file hosts cho chính xác.
  Cài đặt sendmail
  sudo apt-get install sendmail
  Cấu hình sendmail
  sendmailconfig
  Khi được hỏi thì trả lời Yes (y)
  Khởi động lại Apache
  sudo service apache2 restart
  Kiểm tra sendmail
  echo "Subject: test" | /usr/lib/sendmail -v [email protected]
  (Nhớ thay bằng địa chỉ email của bạn)
  Category: articles
  Nếu chỉ đơn giản bạn muốn server có thể gửi mail ra bên ngoài thì có thể sử dụng ứng dụng sendmail. Sau khi cài đặt và cấu hình xong thì bạn có thể sử dụng hàm mail() của PHP để gửi mail.
  Category: articles
  Hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt ConfigServer & Firewall (CSF), hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp cách cấu hình cho CSF để có thể bảo vệ VPS chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài.
  Category: articles
  ConfigServer Security & Firewall (hay CSF) là một firewall rất phổ biến và hiệu quả được sử dụng trên các server Linux hiện nay. Bên cạnh những tính năng cơ bản như một firewall, CSF còn có những chức năng bảo mật nâng cao khác như ngăn chặn flood login, port scans, SYN floods…
  Category: articles

  1. Cron là gì?

  Cron là một tiện ích cho phép thực hiện các tác vụ một cách tự động theo định kỳ, ở chế độ nền của hệ thống. Crontab (CRON TABle) là một file chứa đựng bảng biểu (schedule) của các entries được chạy.
  Category: articles
  Đây là những câu lệnh căn bản bất cứ ai muốn tìm hiểu về Linux cần phải nhớ.
  Category: articles
  Bài viết này tổng hợp các lệnh quản trị VPS thường gặp trong Red Hat, Fedora, Ubuntu. Các bạn có thể nhìn bảng bên dưới để đối chiếu khi sử dụng.
  Category: articles