Friday, June 19, 2015

Các bước thay đổi SSH Port của server

Port 22 mặc định được sử dụng để kết nối SSH đến Linux Server, do đó sẽ có nhiều người lợi dụng điều này để tìm cách tấn công tài khoản root của VPS.
Để tăng thêm tính bảo mật cho VPS, các bạn nên thay đổi port đăng nhập SSH trên VPS thay vì dùng port 22 mặc định.

Các bước thay đổi port đăng nhập SSH

– Login vào VPS sử dụng quyền root
– Chỉnh sửa file sshd_config
nano /etc/ssh/sshd_config
– Tìm kiếm dòng #Port 22, bỏ dấu # ở đầu và thay bằng port bạn muốn dùng, ví dụ 2222 (Port này được sử dụng trên Windows chứ không dùng trên Linux)
Port 2222
Lưu ý port cần phải  free và không có service nào sử dụng để tránh xung đột. Xem thêm danh sách TCP và UDP port.

Mở port nếu dùng firewall

– Stop iptables
service iptables stop
– Mở port 2222
iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 2222 -j ACCEPT
– Khởi động lại SSHD service
service sshd reload
– Khởi động lại iptables
service iptables start
Vậy là xong rồi đó, hãy login lại SSH sử dụng port mới xem nào.

ttrungdung

About ttrungdung

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.