Thursday, September 24, 2015

Thay đổi hostname trong Linux

Một số phần mềm yêu cầu server phải được thiết lập chính xác thông tin FQDN (Fully Qualified Domain Name) cho hostname. Đây cũng là vấn đề thường xuyên gặp phải trong khi làm việc với CentOS.

Thực hiện trên CentOS

Kiểm tra hostname hiện tại
hostname
Đổi sang hostname mới là hocvps.com
echo "HOSTNAME=ttrungdung.com" >> /etc/sysconfig/network
hostname "hocvps.com"
Thay đổi trong file /etc/hosts
sudo nano /etc/hosts
Thay đổi thông tin IP và hostname
104.31.81.24 ttrungdung.com localhost
Khởi động lại server
reboot

Thực hiện trên Ubuntu

Các lệnh đổi tên:
echo "ttrungdung.com" > /etc/hostname
hostname -F /etc/hostname
Thay đổi trong file /etc/hosts
sudo nano /etc/hosts
Thay đổi thông tin IP và hostname
104.31.81.24 ttrungdung.com ttrungdung

Unknown

About Unknown

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.