Thursday, September 24, 2015

Tối ưu MySQL Query Cache

Một công việc đơn giản bạn có thể làm để có thể tăng tốc độ website đó là kích hoạt chế độ cache MySQL Query.


Các bước kích hoạt MySQL Query Cache

mysql -u root -p
Kiểm tra tình trạng cache hiện tại
show variables like 'query_cache_%';
Kết quả trả về tương tự như sau:
+------------------------------+---------+
| Variable_name        | Value  |
+------------------------------+---------+
| query_cache_limit      | 1048576 |
| query_cache_min_res_unit   | 4096  |
| query_cache_size       | 0    |
| query_cache_type       | ON   |
| query_cache_wlock_invalidate | OFF   |
+------------------------------+---------+
query_cache_size: kích thước cache (bytes), không nên đặt lớn quá
query_cache_type: ON hoặc OFF
query_cache_limit: không biết là cái gì :(
Để cấu hình MySQL Query cache, bạn cần chỉnh sửa trong file /etc/my.cnf (Red Hat) hoặc /etc/mysql/my.cnf (Debian)
nano /etc/mysql/my.cnf
Điều chỉnh lại theo ý bạn
query_cache_limit = 3M
query_cache_size = 128M
Khởi động lại mysql
service mysql restart
Kiểm tra lại tình trạng cache hiện tại
mysql> show status like 'Qc%';

Unknown

About Unknown

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.