Friday, October 2, 2015

Hướng dẫn tạo SSH Key

SSH Key cho phép bạn có thể login vào server mà không cần sử dụng pasword. Cách này bảo mật hơn rất nhiều so với password truyền thống.

Tạo SSH key trên Windows
Cách đơn giản nhất để tạo SSH Key trên Windows là sử dụng tool puttygen.
  1. Tải về và chạy PuttyGen
  2. Nhấn nút ‘Generate’
  3. Để bảo mật hơn, bạn có thể nhập thêm passphrase. Mỗi lần sử dụng SSH Key thì bạn sẽ cần nhập thêm pass này nữa, đảm bảo người khác có được key file cũng không làm gì được.
  4. Sau khi key đã được generate, nhấn ‘Save Private Key’. Đảm bảo bạn lưu key file ở một nơi an toàn.

Tạo SSH key trên Linux

Công cụ để tạo SSH key mặc định có sẵn trên tất cả các bản Linux.
  1. Chạy ssh-keygen -t rsa
  2. Nhấn Enter khi được hỏi nơi lưu key file (mặc định /root/.ssh/id_rsa)
  3. Nhập passphrase nếu cần
  4. Giờ bạn sẽ có 2 file id_rsa.pub (public key) và id_rsa (private key) để sử dụng

ttrungdung

About ttrungdung

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.