Showing posts with label Database. Show all posts
Showing posts with label Database. Show all posts

Thursday, September 24, 2015

Sau bài viết hướng dẫn tạo mysql database và user  bằng dòng lệnh. Mình xin tiếp tục chuỗi bài về Database bằng bài hướng dẫn cách backup toàn bộ database và restore bằng dòng lệnh trong Linux.
Category: articles
Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo database và user mysql bằng lệnh terminal.
Category: articles
Trong trường hợp bạn quên mất mật khẩu root MySQL, hãy thực hiện theo các bước sau để reset lại mật khẩu này.
Category: articles
Một công việc đơn giản bạn có thể làm để có thể tăng tốc độ website đó là kích hoạt chế độ cache MySQL Query.
Category: articles
Khi chạy các lệnh này, bạn cần login vào MySQL với tài khoản root (MySQL root chứ không phải tài khoản root quản lý VPS) hoặc tài khoản có full quyền. Tất cả các thao tác mình thực hiện trên VPS CentOS
Category: articles
Thủ thuật này dành cho những người lười thôi. Còn nếu bạn lo ngại đến vấn đề bảo mật thì tốt nhất không nên sử dụng.
Category: articles