Showing posts with label Monitor. Show all posts
Showing posts with label Monitor. Show all posts

Friday, June 19, 2015

Thông thường để xem một số thông tin hệ thống như CPU, RAM, Disk… chúng ta vẫn phải login SSH thì mới kiểm tra được. Bên cạnh đó cũng có một số tool hỗ trợ xem thông tin này trực tiếp trên nền web nhưng cài đặt khá vất vả.
Category: articles

Monday, November 18, 2013

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MONITOR HOST, SERVICE, NETWORK TRÊN UBUNTU
- Hệ thống monitor này giúp admin giám sát tình trạng hoạt động của các thiết bị và các dịch vụ mạng, băng thông mạng
- Cảnh báo qua email, sms, calling khi các thiết bị, dịch vụ mạng gặp sự cố
Category: articles