Showing posts with label Security. Show all posts
Showing posts with label Security. Show all posts

Friday, October 2, 2015

Hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt ConfigServer & Firewall (CSF), hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp cách cấu hình cho CSF để có thể bảo vệ VPS chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài.
Category: articles
ConfigServer Security & Firewall (hay CSF) là một firewall rất phổ biến và hiệu quả được sử dụng trên các server Linux hiện nay. Bên cạnh những tính năng cơ bản như một firewall, CSF còn có những chức năng bảo mật nâng cao khác như ngăn chặn flood login, port scans, SYN floods…
Category: articles

Thursday, September 24, 2015

Linux Malware Detect (MalDet hoặc LMD) cùng với ClamAV (Antivirus Engine) là bộ đôi công cụ rất hữu hiệu để quét các loại malware (virus, spyware và adware) khỏi VPS/Server. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt trên CentOS 7/6.

Cài đặt Linux Malware Detect trên CentOS 7/6

Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Linux Malware Detect từ website chính thức. Phiên bản mới nhất hiện nay là maldetect-1.4.2
wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz
tar -xvf maldetect-current.tar.gz
cd maldetect-1.4.2
./install.sh
Sau khi cài đặt xong, LMD sẽ tạo một cronjob chạy hàng ngày.

Cấu hình Linux Malware Detect

Toàn bộ cấu hình của LMD được lưu trong file /usr/local/maldetect/conf.maldet. Chúng ta sẽ cần điều chỉnh một vài tham số như sau:
email_alert=1
[email protected]
email_subj="Malware alerts for $HOSTNAME - $(date +%Y-%m-%d)"
quar_hits=1
quar_clean=1
clam_av=1
  1. email_alert=1 nếu bạn muốn nhận thông báo qua email
  2. email_subj=”Malware alerts for $HOSTNAME – $(date +%Y-%m-%d)” và [email protected]
  3. quar_hits=1 sẽ chuyển malware sang khu vực cách ly và thông báo.
  4. quar_clean=1 xóa malware nếu phát hiện.
  5. clamav_scan=1 sử dụng thư viện ClamAV nếu có để quét malware.

Cài đặt ClamAV trên CentOS 7/6

Cài đặt ClamAV sẽ giúp cho Linux Malware Detect scan nhanh và hiệu quả hơn.
Đầu tiên cần tạo cài đặt repo Epel
yum install epel-release
Sau đó tiến hành cài đặt:
yum update && yum install clamd

Sử dụng Linux Malware Detect

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn đã có thể sử dụng LMD để quét malware được rồi. Để quét một thư mục, sử dụng lệnh sau:
maldet --scan-all /home/domain.com/public_html
Nếu bạn muốn chỉ quét một số loại file nhất định (ví dụ PHP) thì có thể sử dụng lệnh sau:
maldet --scan-all /home/domain.com/public_html/*.php
Để xem report bạn sử dụng lệnh maldet --report 14715-1421.3219 với SCANID tương ứng.
Update LMD bằng lệnh:
maldet -u
Để xóa toàn bộ file đã bị cách ly sử dụng lệnh rm -rf /usr/local/maldetect/quarantine/*
Chúc bạn thành công.
Category: articles
Để kết nối với VPS chúng ta thường sử dụng port 22. Đây chính là lỗ hổng chết người các hacker có thể sử dụng để dò tìm password đăng nhập vào VPS của bạn.
Một biện pháp hạn chế việc này đó là thay đổi port SSH từ 22 sang một port khác (HocVPS Script đã tự động đổi sang port 2222 khi cài đặt). Tuy nhiên, việc này chỉ hạn chế một chút thôi vì nếu muốn, hacker có thể scan open port để biết được bạn đang sử dụng port nào để tấn công tiếp.
Category: articles