Showing posts with label Windows. Show all posts
Showing posts with label Windows. Show all posts

Saturday, March 22, 2014

Không cần phải cài đặt thêm bất cứ ứng dụng nào, bạn vẫn có thể dễ dàng “biến” máy tính của mình thành máy chủ VPN nếu đang sử dụng Windows 8.
Category: articles

Tuesday, November 19, 2013

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 
GHOSTCAST SERVER

Ưu điểm của GhostCast Server là có thể ghost cùng lúc nhiều máy. Số lượng máy bằng số lượng IP đã cấp và thời gian ghost không tăng theo số lượng máy.

Category: articles